Exness.com : USD leo dốc, vàng giảm tuần đầu tiên trong 3 tuần